Vi bruger Cookies!     

         
 X     
huskeren

        REFERAT AF GENERALFORSAMLING I PAKHUSET NYKØBING SJ
                                     Mandag den 29. februar 2016

1. Svend Svedstrup valgt som dirigent.

2. Gerly Sørensen valgt som referent

3. Valgt som stemmetællere: Hanne Lysen, Bente Hansen og Lise Larsen

4. Formand Lissi Christophersen aflagde beretning:
 Det er nu 22. gang jegberetter for hvad der er sket i Huskeren for dette år. Men det er altid det samme næsten, idræt det er boccia, curling, bowling det er ikke så tit. Mad skal vi have en gang om måneden. Fastelavn blev med hatte og næser på.
Vi havde Claus Marcussen til at fortælle om det gamle Nykøbing, det var morsomt.
Vi har også bankospil,enkelte spørger vi om de vil sponsorere os, andre gange betaler foreningen. Så har vi påskesjov, vi triller med æg og bagefter spiser vi dem med sild og leverpostej. Så synger vi med musik til, det er forskelligt hvem der kommer og spiller Så har vi prøvet noget nyt, marked, resten går til genbrugsen.
Forårsturen gik til Christiania, vi fik rundvisning af 2 christianitter, det var en interessant oplevelse, vi kunne spørge om alt og fik fortalt en masse om Christiania. Vi fik kaffe og te og frisklavet lækker æblekage på Café Nemo. Derefter kørte vi til Svogerslev kro, vi fik forloren hare og dessert citronfromage. Vi var hjemme som vi lovede ved 20 tiden.
Så må vi ikke glemme vores nye sangbøger, de er tunge, men de er gode. Vi har været på restaurant Kattegat for at fejre Sankt Hans, her fik vi dejlig mad og vin til.
Vi har aftalt med lægen, at vi kommer hver onsdag på Holbæk Sygehus. Vi er 3 der skiftes til at komme ud, for at tale med apopleksi patienter.
Efterårsturen gik rundt omkring, chaufføren fik frie tøjler, hvad vi ikke fik set, det er ikke til at tale om. Vi sluttede af på Bromølle Kro, hvor vi fik smørrebrød, lækkert, samt kaffe og te. Vi var hjemme ca. kl. 20
Så går det videre med julehygge, der er en der fortæller historie. Så har vi til sidst julefrokost, det er som det plejer, der brygger bestyrelsen noget sammen.
Der har været 53.300 inde og se vores hjemmeside.
Velkommen til nye medlemmer, der er kommet til. Tak til sponsorer og den øvrige bestyrelse
Det var min beretning          Lissi
Beretningen godkendt.


5. Kasserer Poul B. Hansen fremlagde det reviderede og godkendte regnskab. Dette viste et flot resultat. Kontingenter kr. 5.700,00. Aktiviteter. Her er indtægt på kr. 8.624,70 og udgifter på kr. 52.364,98. Endelig er der renter af indestående i banken på kr. 32,77
Regnskaber godkendtes.

5a. Bladets regnskab blev fremlagt, dette viste en kassebeholdning pr. den 31.12.2015 på kr.       1.377,20    Blev taget til efterretning  

6. Kontingentet vil blive forhøjet fra 2017 til kr. 125,00 pr. medlem

7. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

8. Lissi Christophersen genvalgtes til formand

9. Svend Sørensen og Sonja Hansen genvalgtes

10.Hanne Lysen genvalgtes som bestyrelsessuppleant Gerly Sørensen valgtes som bestyrelsessuppleant

11.Pia Bak og Gerly Sørensen genvalgtes, som revisorer

12.Ellen Dige og Kamma Tønnesen valgtes som revisorsuppleanter

13.Svend Sørensen genvalgtes som fanebærer. Benny Christophersen genvalgtes som fanebærersuppleant

14.Eventuelt. Lissi fortalte at forårsturen vil gå til Bakken. Her skal vi se Korsbæk. Lissi efterlyste også større opbakning til arrangementerne
Jette Leerbeck tilbød sin hjælp til at finde nye annoncører til bladet

      Svend Svedstrup takkede for god ro og orden.

                                                                        Referent: Gerly Sørensen

 

 

 

 

 

 


 


Opdateret 14/04/2016

Besøg  
062905